Dezynfencja w medycynie i gastronomii

Właściwości czyszczące i dezynfekujące pary wodnej pod ciśnieniem powodują, że parownice są szeroko stosowane m.in.
  • gastronomii (np. czyszczenie zapleczy gastronomicznych, dezynfekcja lodówek),
  • medycynie (np. dezynfekcja urządzeń i powierzchni),
  • w hotelarstwie (np. czyszczenie sanitariatów, czyszczenie i dezynfekcja łóżek hotelowych, materacy).